Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker / Litteraturen om Viker

 

L – Biografi med genealogi

Andersson, Arnold (1998), "En släkts uppsving och fall på en gård i Dalkarlshyttan." I: Anno Domini nr 33, 1998, s 5–7. Nora släktforskarklubb 1998. [om bergssexmannen Lars Jansson och hans släkt i Dalkarlshyttan]

Blomgren, Gunnar (1971), "Älvhyttebröderna vigde sina liv åt Nora Bergslags Järnväg." Läns-Posten 1971, nr 41B, s 17. [om stationsmästaren Israel Blomgren i Rockesholm, lokföraren Johan Blomgren i Bredsjö samt stationsmästaren Carl Gustav Blomgren i Lännäs]

Blomqvist, Ture (1953), Skaparglädje i Socialsverige. Kulturgårdens förlag, Göteborg. [minnen av Karl Ture Blomqvist (1888–1977) från Dalkarlsberg]

Bratt, Gustaf (1996), "Minnen". I: Med hammare och fackla XXXIV, s 117-192.

Bratt, Valter (1923), "Från den gamla goda tiden. Några barndoms hågkomster från Bärgslagen". I: Nerikes Allehandas julnummer 1923, s 10-12.

Bratt, Valter (1945), "Från barndomsår i Bergslagen." Nora stads och bergslags tidning 1945-06-13.

Bratt, Valter (1945), "Vardag och fest i gruvbygderna." Nora stads och bergslags tidning 1945-07-06.

Bratt, Valter (1945), "I Nora på 1880-talet ." Nora stads och bergslags tidning 1945-07-13.

Bratt, Valter (1945), Figurer och krumelurer. Ur en gammal tidningsmans minnesalbum.

Broman, Fritjof (1961), En levnadssaga. Nora 1961. [minnen av Fritjof Emanuel Broman (1887–1972) från Dalkarlsberg]

Broman, Fritjof (1961), "I Canada och Bergslagen." Nora stads och bergslags tidnings julnummer 1961, s 2. [minnen av Fritjof Emanuel Broman (1887–1972) från Dalkarlsberg]

Dahlin, Per & Andersen, Astrid (2003), Berättelse av en gruvarbetare vid gruvfältet i Dalkarlsberg 1930–1948. Uppsats skriven på kursen Bergshantering och bergslagsbygd, Örebro universitet, VT 2003. [intervju med Tore Dahlin (född 1916) i Dalkarlsberg]

"Den pensionären nobbar sofflocket. Fler engagemang för Ingvar Andersson." Nerikes Allehanda 1976-05-22. [om stadsträdgårdsmästaren Ingvar Andersson (1911–2000) i Lilla Älvhyttegården, Älvhyttan]

Duberg, Maj-Britt (2000), "Minnen från min barndomstid vid Östra Ökna." I: Ett och annat från Pershyttan i gången tid nr 18, s 3–25. Nora 2000.

Edlund, S. (1922), Garphytte bergsmanssläkt. En utgrening av Vikers-Ekestubbesläkten. Genealogiska anteckningar. Örebro 1922.

Einarsson, Tina (2004), "Kristina kammade hem en ny karriär. Frisören började studera och är snart biomedicinsk analytiker." Nerikes Allehanda 2004-08-05 [om frisören Kristina Svensson i Vikersvik]

Elfqvist, Nalle (1986), "Hanna Kristina som emigrerade till Amerika och gifte sig med John Lenn Kellogg." Läns-Posten 1986-12-18. [om Hanna Kristina Pettersson (1883–1976) från Sandarne, Dalkarlsberg]

Eriksson, Christina (2005), "Tre tajta systrar." Nerikes Allehanda 2005-05-11. [om systrarna Marie Persson-Strömvall (född 1957), Titti Hansson (född 1959) och Helena Vilhelmsson (född 1965) från Bäcketorp]

Eriksson, Malin (2002), "Hon jobbar för ett mer lokalt styre i Nora. Den dubbla Vasaloppsåkaren tycker att Lennart Daléus är en kul typ." Nerikes Allehanda 2002-07-18. [om Helena Vilhelmsson i Bäcketorp (född 1965), centerns förstanamn på kommunvallistan i Nora 2002]

Eriksson, Sven Magnus (1950), "78-årig lutbyggare i Viker har kunder i hela Sverige." Nerikes Allehanda 1950-10-11. [om Johan Samuel Johansson (1872–1953) i Bengtstorp]

Eriksson, Thomas (2004), "Energisk och med kort stubin. Så vill nytillskottet i Noras “regering” beskriva sig själv." Nerikes Allehanda 2004-04-01. [om Gabrielle Peteri i Övre Nyttorp (född 1956), folkpartistisk ledamot i Nora kommunstyrelse]

Eriksson, Thomas (2004), "Ett liv i skogen belönades. Skogsvårdskonsulenten Gunnar Fisk fick ‘Silverfisken’ för sitt arbete." Nerikes Allehanda 2004-09-09. [om skogsvårdskonsulenten Gunnar Fisk (född 1941) i Nya Viker]

Eriksson, Thomas (2005), "Han blev författare på äldre dar – senaste boken utgiven." Nerikes Allehanda 2005-09-13. [om Per Erik Persson (född 1935) i Gamla Viker]

F. B. [sign] (1952), "Några ledamöter i Vikers fullmäktige under 30 år." Nora stads och bergslags tidning 1952-08-29.

Hagen, Ellen (1932), Per Eriksson 22/10 1851–18/6 1928. Minnesrunor. Kungsgården 1932.

Hamrin, Artur (1939), "Gamle masmästaren vid Skrekarhyttan fyller nittio år. Berättar om forna dagars arbetsliv i Skrekarhyttan." Nora stads och bergslags tidning 1939-03-15. [om masmästaren Per Olof Eriksson (1849–1941)]

Henriksson, Håkan (1996), "Gustaf Bratt." I: Med hammare och fackla XXXIV, s 111-116.

"Herrarna Ekestubbe, bergsmän och adelsmän. Från trakter där bergsadel ännu är en levande verklighet." Örebro Dagblad 1926-02-08.

Jansson, Sam Owen (1947), "Byskollärare i en bergslagsbygd." I: Fataburen (Nordiska Museets och Skansens årsbok) 1947, s 91–104. [om byskollärare Lars Jansson i Älvhyttan (1810–1886)]

Johansson, Johan (1897), Vikers-Ekestubbe-slägten. Stockholm 1897. Särtryck ur Noraskogs Arkiv III.

Lindström, G. O. (1938), "Byskollärare i Bergslagen." Bergslagspostens julnummer 1938, s 8, 15–16. [om byskollärare Lars Jansson i Älvhyttan (1810–1886)]

Lundh, Erik Samuel (1941), "Linbråtning och kolning vanliga höstarbeten förr. Några utdrag ur en originell skollärares anteckningar på 1840-talet." Nerikes-Tidningen 1941-09-19. [om byskollärare Lars Jansson i Älvhyttan (1810–1886)]

Låftman, Emil Mats Ivan (1916), Tal vid Martin Bergdahls jordfästning i Vikers kyrka den 18 september 1916. Nora 1916.

Mattsson, Gösta (1954), "Storbyggmästaren från Dalkarlsberg." Nora stads och bergslags tidning 1954-05-12. [om Karl Ture Blomqvist (1888–1977) från Dalkarlsberg]

Mossberg, Åke (1996), "Gustav Rosendahl till minne. Hembygdsvän och spelman." Nerikes Allehanda 1996-07-06. [om Gustaf Rosendahl i Dalkarlsberg (1912–1996)]

Mossberg, Åke (1998), "Uppfinnaren Adolf Olofsson." I: Ett och annat från Pershyttan i gången tid, nr 16, s 28–40. Nora 1998. [om Adolf Olofsson i Bengtstorp (1910–1992)]

Persson, Karl (1981), "Att slå med lie och att skörda lin." I: Så var det på min tid – 50 berättelser från svunnen tid i Örebro län, s 335–351. [bl.a. om Karl Perssons (1907–1992) uppväxt i Vena på 1910-talet]

Tideman, Charlotta (2006), "Oj, hon hade köpt en herrgård!" NA Sommar 2006 – Nerikes Allehanda 2006-06-10. [om Camilla Krupmann, Dalkarlsbergs herrgård (född 1950)]

Thorsén, Lotta (2003), "Det är skönt att vara lite seriös ibland. Politiker och Tjocka Fia är några av Tittis roller." Nerikes Allehanda 2003-04-13. [om Titti Hansson, Tallåsen (född 1959)]

Ture Blomqvist – 1888 17/11 1948. Samhällsbyggen startar. En husbyggares liv och arbete. Göteborg 1948. [om Karl Ture Blomqvist (1888–1977) från Dalkarlsberg]

2006-07-27