Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker / Litteraturen om Viker

 

J – Arkeologi

Kilsberger, Carl-Erik (1994), "Boplatser vid Kilsbergssjöar – En inventering på Bofors och Villingsbergs skjutfält." I: Från Bergslag och Bondebygd 1994, s 123–129. Örebro 1994. [om stenåldersboplats vid Hagasjön]

Landeholm, Sanna & Eriksson, Linnéa (2001), Noraskogs bergslag. Atlas över Sveriges bergslag. Utgiven av Jernkontoret och Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2001. [om de bergshistoriska lämningarna i Vikers socken s 337–367]

2005-07-17