Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker / Litteraturen om Viker

 

O – Samhälls- och rättsvetenskap (arbete, arbetsmarknad, politik m m)

Abrahamsson, Per (1996), Den nyktre kooperatören. Exempel på föreningsorganisering i Dalkarlsberg 1880-1920. Opublicerad B-uppsats i historia, Högskolan i Örebro. [bl.a. om skogvaktaren Erik Tydén (1858–1946)]

Borg, Birgitta (2003), "Med kjortel och slägga – berättelsen om Spelar-Greta." I: Från Bergslag och Bondebygd 2003, s 39–52.

Blomkvist, Hugo (1951), "Vikers kommunalhem snart femtioårig institution." Nora stads och bergslags tidning 1951-08-27.

Blomkvist, Hugo (1961), "Fackliga minnen från Dalkarlsberg." Nora stads och bergslags tidning 1961-03-08.

Callh, Jan (1995), Gruvbolag och gruvarbetare. Arbetskonflikter vid Dalkarlsbergs AB mellan 1916 till 1924. Opublicerad B-uppsats i historia, Högskolan i Örebro.

Eriksson, Thomas (2004), "Djupdykning i 80 års kamp för arbetarna i Viker." Nerikes Allehanda 2004-11-03. [om Vikers socialdemokratiska förenings 80-årsjubileum]

Henriksson, Håkan (1993), "Från dagsverksgång till betingslag. Gruvarbetets organisation i Örebro län under 1800-talets förra hälft". I: Bergslagsarkiv årgång 5, s 3-11.

Henriksson, Håkan (1993), Gruvarbetets organisation i Nora bergslag 1800-1870. Opublicerad C-uppsats i historia, Högskolan i Örebro.

Henriksson, Håkan (1993), "Med fara för livet. Gruvolyckor i Nora bergslag". I: Lokalhistorisk läsning för Örebro län nr 2, s 5-11.

Henriksson, Håkan (1994), "Kvinnor i gruvarbete". I: Med hammare och fackla XXXIII, s 111-171.

Henriksson, Håkan (1997), "Bland gruvpigor och gruvdrängar. Svenskt gruvarbete under 1700-1800-talen". I: Dædalus 1997, s 165-204.

Johansson, Gunnar (1945), "Skrekarhyttan än en gång. Med anledning av provinsialläkarens rapport." Örebro läns arbetare-tidning 1945, nr 2. [om Skrekarhyttans barnkoloni – "Solstickan"]

K. L. [sign] (1946), "40-årsjubileum i Dalkarlsberg." Nora stads och bergslags tidning 1946-11-04. [om Svenska gruvindustriarbetareförbundet avd 33, Dalkarlsberg]

Månzon, Lars-Göran (1997), "Nödens år i Norabygden. Gruvkonflikten 1928 varade i åtta månader." Nerikes Allehanda 1997-01-17. [om Dalkarlsberg]

Månzon, Lars-Göran (2004), "Björn Rosengren är ny medlem i Vikers s-förening." Nerikes Allehanda 2004-03-04.

"Optimism rådde då Viker tog adjö som självständig kommun." Örebro Dagblad 1951-12-10.

Telj. [sign] (1951), "Enda helårskolonin finns i Skrekarhyttan." Nerikes Allehanda 1951-11-08. [om Skrekarhyttans barnkoloni – "Solstickan"]

Ung, Christine (1998), Den gula fackföreningen i Örebro län. Svenska Arbetareförbundet under perioden 1899–1911. Opublicerad B-uppsats i historia, Högskolan i Örebro. [bl.a. om avdelningen i Dalkarlsberg]

Waldén, Bertil (1973), Lag och rätt i Noraskoga. Bidrag till kännedom om äldre tiders rättsväsen inom Nora tingslag. Örebro 1973.

"Viker slutade som självständig socken med gemytlig festlighet." Nora stads och bergslags tidning 1951-12-10.

2005-07-17