Juni 2005
Dansbanan i Dalkarlsberg anlades i början av 1900-talet ca 50 meter söder om Älvhyttevägen och strax sydost om Konstgruvan. Den användes och underhölls framför allt av Gruvindustriarbetareförbundets avdelning 33. Danser anordnades på lördagar och söndagar och större fester arrangerades främst vid pingst- och midsommarhelgerna. Redan 1910 kom det på förslag att man skulle inreda dansbanan så att den skulle kunna användas också vintertid, men frågan bordlades dock och det skulle dröja till 1925 innan dansbanan fick ett riktigt tak. Vid denna dansbana fanns också en kiosk, skjutbana och en så kallad kraftmätare.
I slutet av 1920-talet förföll den
gamla dansbanan mer och mer varför man snart började fundera på att bygga en ny dansbana och då också på en annan och bättre lämpad plats. Detta arbete påbörjades 1930 och blev början till Dalkarlsbergs Folkpark.
Fotografiet ovan är troligen taget strax efter byggandet av dansbanans tak, dvs omkring år 1925. Tyvärr är fotografen okänd.

Allt om Viker