Allt om Viker

Emigranterna från Viker

 

Allt om Viker / Människorna / Emigranterna

 

Afrika

1868-09-28 till Afrika (utflyttningsdatum)
Per Gustaf Tegner, född 1842-02-19 i Nora socken. Han var son till torparen Petter Persson Qvick och Anna Catharina Larsdotter i Skrekarhyttan. Troligen rycktes han med i den väckelse som nått Vikersbygden i början av 1860-talet. Från 1866 var också den välkände kolportören C.J. Nyvall stationerad i Skrekarhyttans missionshus. På något sätt lyckades Per Gustaf få en bättre utbildning än de flesta andra torparungar. Bland annat studerade han vid EFS:s missionsskola Johannelund i Bromma. H
an vigdes efter kunglig tillåtelse till präst i Västerås 1868-07-04. Vid Johannelund beslutade man 1868-08-30 att Per Gustaf och fyra andra missionärer skulle sändas till Kunama i nuvarande Eritrea. Där hade man sedan 1866 haft en missionsstation. Den 23 oktober 1868 lämnade också fem missionärer och två blivande missionärshustrur Stockholm med Afrika som destination. Dock fanns Per Gustaf inte med bland dessa. I hans ställe reste en skräddare G.W. Andersson från Örebro. Det är alltså högst osäkert om Per Gustaf någonsin kom fram till Afrika. År 1870 dyker han dock upp som Evangeliska Fosterlandsstiftelsens förste sjömansmissionär i Liverpool, England. Där byggde han upp en missionsstation och verkade både bland sjömän och emigranter. Han gifte han sig 1873 med Christina Janzon från Ervalla. De fick tre barn tillsammans, alla födda i Liverpool: Gustaf Waldemar född 1875-03-06, Ruth Anna Kristina född 1876-08-15 och Karl Yewerton född 1877-12-10. Per Gustaf blev senare sjuk och vistades 1878–1880 i Sverige, men han avled som sjömanspastor i Liverpool 1881-04-12.

Källor: Nerikes Allehanda 1868-09-05, 1868-12-02, 1881-04-22; Håkan Theodor Ohlsson: "Biografisk matrikel öfver Svenska Kyrkans prästerskap 1901", Lund 1902.

2000-10-05