Allt om Viker

Emigranterna från Viker

 

Allt om Viker / Människorna

Norra Amerika
Norge
Finland
England
Tyskland
Ryssland
Afrika

1854–1930 registrerades 580 emigranter till Norra Amerika från Viker. Det är dock inte frågan om lika många personer, då ett flertal personer emigrerade två, tre eller fler gånger. Antalet emigranter är troligen större, då inte alla brydde sig om att anmäla sin avflyttning till utrikes ort.

Förutom de som sökte lyckan i Amerika fanns det några personer från Viker som valde andra utländska trakter att flytta till: nämligen 15 till Norge, 3 till Finland, 2 till England, 2 till Tyskland, 1 till Ryssland och möjligen 1 till Afrika. Flertalet av de som flyttade till Norge gjorde detta under unionstiden och för dem som flyttade till Finland var det kanske i än mindre utsträckning frågan om en utrikes flyttning då Finland vid denna tid ännu utgjorde Sveriges östra rikshalva.

2007-05-06