Allt om Viker

Emigranterna från Viker

 

Allt om Viker / Människorna / Emigranterna

 

Norra Amerika

Här finns nu en nästintill fullständig förteckning över Vikers alla Amerika-emigranter tillgänglig. Det vill säga här finns alla personer som emigrerat från Viker mellan 1854 och 1930. Det finns dock också ett stort antal vikersbor som emigrerat från andra orter i Sverige.

Under perioden 1854–1930 har jag hittills kunnat registrera 580 emigranter till Norra Amerika från Viker. Det är dock inte frågan om lika många personer, då ett flertal personer emigrerade två, tre eller fler gånger. Drygt 12% av de utvandrade från Viker återkom dessutom till Sverige. Det exakta antalet emigranter är troligen något större, då inte alla brydde sig om att anmäla sin avflyttning till utrikes ort.

Män, kvinnor och familjer
En majoritet (58%) av emigranterna var män, vilket väl stämmer överens med vad som var fallet i andra svenska landsorter. Kvinnorna hade en större tendens till inrikes flyttning, och då främst till städerna. Från städerna ser man därför en övervikt av kvinnor som emigrerar.

Omkring 38% av emigranterna åkte tillsammans med delar av eller hela familjen, vilket troligen är lite högre än genomsnittet i Sverige. De flesta av familjeutvandrarna åkte under 1800-talet, speciellt under emigrationstopparna under 1860- och 1880-talen.

Destinationer
Jag har försökt att finna så många som möjligt av emigranterna i de olika passagerarlistor som finns från de skandinaviska hamnarna för att därmed också kunna ange vilka destinationer de hade. I kyrkböckernas utflyttningslängder står det ju annars oftast bara Norra Amerika eller Kanada. Uppgifter som lämnades när emigranterna kom fram till Ellis Island, New York har också använts i stor utsträckning. I många fall får man där en adress till den slutliga destinationen.


Kartan ovan visar vilka delstater som vikersborna helst sökte sig till (de blåmarkerade). Siffrorna visar antalet emigranter från Viker. Delstater utan siffror hade endast en enstaka emigrant. Här ska dock poängteras att uppgifterna om var någonstans en emigrant bosatte sig inte alltid stämde överens med den första destinationen som visas på kartan. Dessutom har omkring 25% av emigranterna bara angivit Norra Amerika som destination.

De klart populäraste destinationsorterna är givetvis Chicago (108) och New York (81), men även Stockholmskolonin i östra Wisconsin (24) och Boston (20) visar höga siffror. Åtminstone 30 emigranter sökte sig till Canada. Dessutom ska påpekas att många av dem som hade Chicago och New York som första destinationsuppehåll inte stannade där för alltid utan tvärtom kanske åkte vidare inom en kort tid.

Emigranternas ålder
Medianåldern för emigranterna ligger på 22-23 år. Omkring 20 procent av emigranterna var barn upp till 15 års ålder. I åldersgruppen 16–30 hittar man den största gruppen: 58 procent.
Den äldsta emigranten var bergsmanshustrun Kristina Ersdotter från Mosjölund i Gamla Viker som var 70 år gammal när hon 1891 utvandrade tillsammans med med maken Anders Gustaf Larsson till Marquette, Michigan.

Vikers amerikaemigranter
Om du vill söka efter någon emigrant kan du använda sökmotorn som du hittar på startsidan (du kan söka på både personnamn, ortnamn och födelsedatum). Om du redan känner till vilket år den eftersökta personen utvandrade från Viker kan du givetvis gå direkt till det året.

1854
1865 1866 1867 1868 1869
1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930

Emigrantbiografier
Emil Berglund (1903)
Johannes Dahl (1890)
Julia Dahlin (1914)
Per Dahlin (1886)
Sophia Quist (1880)

Källor: I de fall jag använt andra källor än kyrkböcker, passagerarlistor från de skandinaviska hamnarna och från Ellis Island, New York anges det efter den aktuella emigranten.

2007-05-06