Allt om Viker

Emigranterna från Viker

<< 1866 >>

Allt om Viker / Människorna / Emigranterna / Norra Amerika

1866-06-01 från Hamburg till New York
Israel Israelsson, född 1844-07-23 i Nora socken. Ogift arbetskarl från Bengtstorp.
Han åkte tillsammans med den yngre brodern Henrik.

1866-06-01 från Hamburg till New York
Henrik Israelsson, född 1847-02-11 i Nora socken. Ogift arbetskarl från Bengtstorp. Han åkte tillsammans med den äldre brodern Israel.
Möjligen är han identisk med den 33-årige Henry Israelson som 1880 bodde i Huntsville, Polk County i nordvästra Minnesota. Denne var då farmare och ogift.
Källor: US Federal Census 1880, ancestry.com.

1866-06-30 till Norra Amerika (utflyttningsdatum)
Olof Olsson, född 1832-04-02 i Nora socken. Gift bergsman från Bengtstorp. Han åkte tillsammans med hustrun Anna Ersdotter, född 1816-08-18 i Nora socken, samt fyra barn: Juliana Olsdotter, född 1854-06-23 i Nora socken, Anna Christina Olsdotter, född 1856-10-22 i Nora socken, Adolf Olsson, född 1859-06-23 i Nora socken samt Ulrika Olsdotter, född 1862-10-01 i Nora socken.
Familjen bosatte sig i trakten av Maiden Rock, Pierce County, Wisconsin. Där blev farmaren Olof Olsson mer känd under namnet Olof eller Ole Collins. Han förvärvade 1874-04-01 enligt 1862 års Homesteadförordning ett ganska stort landområde omfattande en fjärdedels section eller 160 acres (drygt 130 tunnland). Familjen var medlemmar av Säbylund Lutheran Church i närbelägna Stockholm. Familjen fanns kvar där ännu 1880.
Sonen Adolf Collins fanns kvar som farmare i orten 1900 och 1910. Han var då naturaliserad amerikansk medborgare. Hans första hustru hette Lovisa, född 1845-11-?? i Sverige. Hon hade emigrerat 1887. Hans andra hustru hette Melia, född 1878 i Wisconsin av svenska föräldrar. Det är inte känt om Adolf hade några barn.
Källor: Register till Svensk-Amerikanska kyrkböcker, Svenska Emigrantinstitutet. US Federal Censuses 1880, 1900, 1910, National Archives, Washington D.C. Federal land patent records.

1866-07-12 till Norra Amerika (utflyttningsdatum)
Johan Andersson, född 1820-09-02 i Nora socken. Ogift bergsmansson från Skrekarhyttan. Han omtalas som avliden i oktober 1877 och att arv utfallit till hans syskon och syskonbarn i Sverige. Troligen hade han dock dött flera år tidigare. Inget sägs dock om var i Amerika han bott.
Källor: Nora och Hjulsjö häradsting 1877-11-01.

1866-11-09 till Norra Amerika (utflyttningsdatum)
Israel Andersson, född 1835-12-16 i Nora socken. Ogift bergsmansson från Skrekarhyttan. Han avled 1930-04-10 i Oakland, Burt county, Nebraska.
Ett flertal syskonbarn emigrerade till Amerika, varav följande från Viker: Per och Carl Johan Dahlin 1886, Emma Fredriksson och Maria Elisabet Oskarsson 1903.