Allt om Viker

 

Allt om Viker / Samhället i Viker

 

EU-valet 1995


Vikersbornas resultat vid valet till Europaparlamentet 1995

Europaparlamentet valdes för första gången genom allmänna och direkta val i EG-länderna i juni 1979. Efter Sveriges anslutning till EU den 1 januari 1995 hölls det första svenska valet till Europaparlamentet den 17 september 1995. Liksom i övriga Sverige var deltagandet lågt i Viker, endast 160 personer eller 38,7% deltog (41,6% i hela landet). De EU-kritiska partierna med Miljöpartiet (29,5% i Viker / 17,2% i hela landet) i spetsen fick här betydligt större stöd än de brukar få i riksdagsvalen. Även Vänsterpartiet gjorde ett bra val (12,2% i Viker / 12,9% i hela landet). Jämfört med riksdagsvalen gjorde Socialdemokraterna (19,9% i Viker / 28,1% i hela landet) ett riktigt katastrofval.

EU-valet 1999


Vikersbornas resultat vid valet till Europaparlamentet 1999

Det andra svenska valet till Europaparlamentet hölls den 13 juni 1999. Även denna gång var intresset lågt, endast 162 personer eller 37,7% i Viker röstade (38,8% i hela landet). Denna gång fick det EU-kritiska Vänsterpartiet ett ökat stöd (13,7% i Viker / 15,8% i hela landet), men det blev också ett betydligt väljarras för det EU-kritiska Miljöpartiet (13,1% i Viker / 9,5% i hela landet). Betydligt bättre gick det för Kristdemokraterna (6,2% i Viker / 7,6% i hela landet), Folkpartiet (9,4% i Viker / 13,9% i hela landet), Socialdemokraterna (28,1% i Viker / 26% i hela landet) och Moderaterna (14,4% i Viker / 20,7% i hela landet).

EU-valet 2004


Vikersbornas resultat vid valet till Europaparlamentet 2004

Det tredje svenska valet till Europaparlamentet hölls den 13 juni 2004. Även denna gång var intresset rekordlågt, endast 143 personer eller 34,9% i Viker röstade (37,2% i hela landet). Samtliga gamla partier förlorade denna gång röster till den nybildade EU-kritiska Junilistan (27% i Viker / 14,4% i hela landet). De största förlorarna i valet var Miljöpartiet (5,1% i Viker / 5,9% i hela landet), Kristdemokraterna (3,6% i Viker / 5,7% procent i hela landet) och Socialdemokraterna (19% i Viker / 24,7% i hela landet).

Källor: Valmyndigheten.

2004-06-16