Allt om Viker

 

Allt om Viker

 

Denna sida är tänkt att bli startpunkten för en rad artiklar som ska beskriva den historiska utvecklingen av Vikers offentliga liv. Ännu så länge är den ganska ostrukturerad och innehållet är begränsat. Det är dock tänkt att ett flertal artiklar ska beskriva bland annat det lokala politiska och kyrkliga livet, utbildningsväsendets och socialvårdens framväxt på det lokala planet samt militär- och polisväsendet.

Eftersom strukturen ännu saknas för denna del av sajten kommer artiklarna tills vidare att publiceras här utan närmare samband med varandra.

Riksdagsvalsresultaten i Viker 1911–2006

Folkomröstningsresultaten i Viker 1922–2003

EU-valen i Viker 1995–2004

2006-09-19