Allt om Viker

 

Allt om Viker / Samhället i Viker

 

Diagrammet ovan visar hur vikersborna har röstat i valen till riksdagen 1911–2006. Socialdemokraterna har hela tiden varit det dominerande partiet, även om man efter 2:a världskriget kan se en klart nedåtgående trend. Fram till 1920-talet hade även de frisinnade en stark ställning, men har sedan fallit kraftigt tillbaka med undantag för en uppgång under 1940- och 1950-talen. Bondeförbundet och senare Centerpartiet hade en mycket stark uppåtgående trend med början under 1950-talet och som kröntes med nästan 40 procent i valet 1976, men därefter har kurvan vänt nedåt igen för att vid senaste valet vända uppåt igen.

Kristdemokraterna har funnits med i valen sedan 1964, men fick inte någon större andel av rösterna i Viker förrän under 1990-talet. Högern eller Moderaterna har egentligen aldrig haft en stark ställning i Viker, varför någon lokal förening ej heller har funnits. Partiet har dock vid de senaste valen haft en klart uppåtgående trend. Ej heller kommunisterna eller Vänsterpartiet har haft en stark ställning i Viker. Miljöpartiet ställde upp i valet för första gången 1982 och hade sitt bästa resultat i valet 1988 med nästan 11 procent.

Korta mellanspel har gjorts av Socialistiska partiet i valen 1932–1940 och av Ny Demokrati i valen 1991–1994. Vid ett flertal val har ett fåtal röster också avgivits för några andra mindre partier. Bland annat fick det i Örebro hemmahörande Centerpartiet två röster eller 0,32 procent i 1932 års val. Detta parti, som inte ska förväxlas med dagens parti med samma namn, hade den i Örebro välbekante läkaren N.A. Nilsson som ordförande vilken bland annat var en ivrig anhängare av de då så aktuella rasbiologiska tankarna. SKP och KFML(r) fick en röst var eller sammanlagt 0,6 procent vid 1973 års val. Vid 2002 års val fick Enhet och Sveriges Pensionärers Intresseparti vardera två röster. Vid 2006 års val fick Junilistan fem röster (1,56 %), Piratpartiet tre röster (0,94 %) och Feministiskt initiativ en röst (0,31%).

Det ska påpekas att detta diagram visar hur vikersborna har röstat i riksdagsvalen, vilket i framför allt de senare valen kan skilja sig en hel del från resultaten i de kommunala valen.

2006-09-19