Allt om Viker

Lanthandlarna

 

Allt om Viker / Näringarna

Gruvorna

Hyttorna

Smedjorna

Hantverkarna

Lanthandlarna

Övriga näringar

Bengtstorp
Bengtstorps diversehandel (1893–1906)
August Molins diversehandel, Källtorp (1905–1918)

Bengtstorps konsumtionsförening (1912–1927)
Bengtstorps diversehandel (1923–1969)

Dalkarlsberg
Bolagshandeln (?–1814–1868)
Skrikarhytte Förenings AB (1868–1880)
Dalkarlsbergs Handelsförenings AB (1879–1975)
Dalkarlsbergs handelsbolag, Ivar Larsson (1975–1978)
Erika Hellströms hatt- och mössaffär i Dalkarlsbergs station (1912–?)

Skrekarhyttan
Skrekarhyttans handel (1867–1958)
Brukshandeln i Skrekarhyttan, Anders Ersagården (1904–1916)
August Molins diversehandel, Skrekarhyttans missionshus (1903–1905)

Petter Olssons lanthandel i “Chicago” (c1865–1873)

Snöbergshyttan
Anders Petter Österbergs handel (1872–1879)

Vikersvik
Handeln i Vena (1872–1916)
Ringen vid Vikersgruvorna (1883–c1891)
Erik Janssons handel i Grindtorp (c1885–c1895)
Lars Dahlins diversehandel, Södermalm (1891–1901)
K.J. Lindkvists diversehandel, Vikersgården (1897–?)
Bengtstorps diversehandels filial, (Vikersviks station?) (?–1905–1906)
Nora handelsaktiebolags filial, Vikersviks station (1907–?)
Lars Svenssons handel, Norrmalm (1910–tal ?)
Vikersviks handel (1928–1967)
Evert Lindqvists eftertr. speceri och diversehandel (c1923–1969)

Älvhyttan
Johan Erik Jonssons handel i Bottentorp (1871–1875)
J.E. Bergs diversehandel i Botten (1914–1923)
Handeln i Älvhyttan (?–1896–1951–?)