Allt om Viker

Näringarna i Viker

 

Allt om Viker

Gruvorna

Hyttorna

Smedjorna

Hantverkarna

Lanthandlarna

Övriga näringar

Ända sedan tidig medeltid har bergshanteringen spelat en mycket stor roll i Viker. Järnmalm fanns i stora mängder runt om i området, men framför allt i Dalkarlsberg. Ganska snart uppfördes ett flertal masugnar vid lämpliga bäckar och senare tillkom också några smedjor.

Förutom bergshanteringen så har det givetvis funnits andra näringsgrenar i Viker, även om de spelat en underordnad roll. Självfallet bedrev traktens bergsmän också ett jordbruk, men den var nog främst ägnad att försörja det egna hushållet.

Olika former av hantverk och handel har givetvis också förekommit. De stora skogarna har också givet kol till hyttorna och timmer till sågverken.