Allt om Viker

Smedjorna

 

Allt om Viker / Näringarna

Gruvorna

Hyttorna

Smedjorna

Hantverkarna

Lanthandlarna

Övriga näringar

 

Endast två stångjärnshamrar är kända i Viker, varav den ena var mycket kortvarig och den andra mer användes som redskapshammare för det lokala behovet i orten. Dessa två hamrar är följande:

Skrekarhytte hammare
Svensboda hammare

Förutom dessa två hamrar så har det funnits ett okänt antal så kallade osmundssmedjor i Viker. På Jonas Bergius karta över Noraskoga bergslag från 1704–1705 finns sex smedjor i Skrekarhyttan och ett antal smedjor i Gamla Viker. De är samtliga belägna efter vattendrag varför man kan anta att man här har utnyttjat vattenkraften för att åtminstone driva smedbälgarna, men kanske ibland även enklare kniphamrar.

Ännu 1784 omtalar bergmästare Eric Bergenskiöld att två osmundssmedjor fanns i Skrekarhyttan, men dessa torde ha övergivits en kort tid därefter. Avsättningen för osmundsjärnet var då mycket litet. Endast ett fåtal plåtsmedjor som Stensta, Rockhammar och Vedevåg efterfrågade då denna produkt.

Källor: Johan Johansson: Noraskogs Arkiv V, s 77–81, 543–546 (1904–1927). Eric Bergenskjöld (1875), Nora bergslag vid 1784 års slut, s 150 (I: Johansson, Johan: Om Noraskog, äldre och nyare anteckningar, bd I). Jonas Bergius karta över Noraskoga bergslag 1704–1705, Lantmäteriverket.

2002-09-19