Allt om Viker

Övriga näringar

 

Allt om Viker / Näringarna

Gruvorna

Hyttorna

Smedjorna

Hantverkarna

Lanthandlarna

Övriga näringar

 

Bryggerier
Skrekarhyttans svagdricksbryggeri (1898–c1916)

Fabriker
Snöbergsmossens Torvströfabrik (1949–)

AB Wikersdals mekaniska verkstad (1876)

Fotografer
Elis Fahlström, Skrekarhyttan (c1873–c1874)
Sem Wallin, Dalkarlsberg (ca 1897–1903)

Kraftverk
Dalkarlsbergs Kraft AB (1983–)
Skrekarhytte Kvarnbolag, Larsson & Co (1919–1955)

Kvarnar
Dalkarlshyttans kvarn (?–1838–1870–?)
Skrekarhyttans kvarn, Kolbergsgården
(?–1704–1953)
Skrekarhytte Kvarnbolag, Larsson & Co (1919–1953)
Älvhyttans kvarn (?–1858–1948)

Mejerier
Skrekarhyttans mejeri (1885–1917)

Skogsföretag
Trängkärns skogsbolag (?–1816–1823–?)
Wikers AB
(1917–)

Snickerifabriker
Bröderna Nykvists Snickerifabrik, Gamla Viker (1932–1968)
Johanssons snickeri- och smidesverkstad, Skrekarhyttan (1950-tal)

Stenbrott
Bengtstorps kalkstensbrott (?–1875–1920–1944–?)
Skrekarhyttans dolomitbrott (?–1938–1944–?, 1994–c2000)

Svavelbruk
Nya Vikers svavelverk (1800–1822)

Sågverk
Bengtstorps ångsåg (1903–1942–?)
NBJ:s ångsåg i Vikersvik (1918–1942–?)
Skrekarhyttans såg (1767–1906–?)
Skrekarhyttans ångsåg (1905–1940-tal)
Snöbergshults såg (1916–?)
Snöbergshyttans såg (?–1864–1867–?)
Vikers såg och bygg handelsbolag (?–2002–2005–)
Vikersviks såg (?–1880–1898–?)
Vikersviks såg, Nya Viker (1952–1971–?)
Älvhyttans såg, Sjöändan (?–1704–1850–?)

Åkerier
Skrekarhyttans Skogstransporter (?–2002–)
Verner Larssons bilstation, Bengtstorp (?–1933–1942–?)
Vikersviks Förartjänst (2002–)

Vikersviks Åkeri AB (?–1975–2002)

Övrigt
Bergslagens ladd- & sprängteknik, Knapptorp (2004–2005–)
Bo Elektronik, Gamla Viker (?–2005–)
Dalkarlsbergs bed & breakfast, Dalkarlsbergs Herrgård (2003–2005–)
Dalkarlsbergs fastighets AB (?–?)
Frissan i Viker, Vikersvik (?–1998–2005–)
J A Service i Nora AB, Bengtstorp (?–1996–2005–)
KL:s El & Gravyr HB (?–2003–2005–)
Landsbygdsvaruhuset i Skrekarhyttan AB (1991–?)
Matts Danielsons skidvalla- och sportartikeltillverkning (?–1944–?)
Per Skyltmakare, Vena (?–2003–2005–)
Tredemedia Sverige AB, Vikersviks gård (2000–2005–)
Unicorn Star, Dalkarlsberg [keramiktillverkning & försäljning] (?–2001–2005–)
Vikersvik Teknik AB (?–2003–2005–)
Älvhytte Svamp (?–2003–2005–)
Ängsbacka Textil, Dalkarlsberg (?–2001–2005–)